• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Спелеология
Спелеология


Напусна ни един велик човек

На 5 май , след продължително боледуване ни напусна

почетният член на Българската федерация по спелеология

Петко Симеонов Недков

Petk

Петко беше един от най-достойните и всеотдайни строители на пещерното дело в България!

Продължение...
 

Кратка история на спелеологията в България

изготвил: Алексей Жалов, Българска Федерация по Спелеология

 

Предистория на организираната спелеология в България

Много от пещерите по българските земи са представлявали религиозен, познавателен или изследователски интерес за съотечественици и чужденци още в далечното минало.

Продължение...
   

Фауната на пещерите

Групи пещерни животни в България

д-р Петър Берон

Първаци ( Protozoa). В българските пещери свободноживеещите първаци са слабо проучени (Golemansky, 1983). Познати са епибионтни представители на родовете Vorticella и Tokophrya (Ciliata), които живеят върху пещерните ракообразни. От Sporozoa са описани 4 вида от родовете Lepismatophila (Stylocephalidae) и Stenophora (Stenophoridae). Това са ендопаразитни грегарини, намерени в Plusiocampa bureschi (Diplura) и в 3 вида стоножки.

Продължение...
 

Спелеология

Пещерите са една от многовековните тайни на природата. С разкриването на тайните и изучаването на проблемите, свързани с тези своеобразни феномени, се занимава науката спелеология. Самият термин за първи път е въведен от френския историк Емил Ревиер и е възприет по целия свят чрез неговите трудове. Думата спелеология най-общо означава наука за пещерите – от гръцки spelaion - пещера и logos - наука.

Продължение...
 Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер