• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Фауната на пещерите

Групи пещерни животни в България

д-р Петър Берон

Първаци ( Protozoa). В българските пещери свободноживеещите първаци са слабо проучени (Golemansky, 1983). Познати са епибионтни представители на родовете Vorticella и Tokophrya (Ciliata), които живеят върху пещерните ракообразни. От Sporozoa са описани 4 вида от родовете Lepismatophila (Stylocephalidae) и Stenophora (Stenophoridae). Това са ендопаразитни грегарини, намерени в Plusiocampa bureschi (Diplura) и в 3 вида стоножки.

Троглобионтни и стигобионтни животни в българските пещери

 

 

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер