• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Спелеология

Пещерите са една от многовековните тайни на природата. С разкриването на тайните и изучаването на проблемите, свързани с тези своеобразни феномени, се занимава науката спелеология. Самият термин за първи път е въведен от френския историк Емил Ревиер и е възприет по целия свят чрез неговите трудове. Думата спелеология най-общо означава наука за пещерите – от гръцки spelaion - пещера и logos - наука.

Спелеологията е наука която изучава пещерите както и всички останали карстови форми, процесите които ги формират (спелеогенезис), структурата им, физическите им характеристики, промените които настъпват в тях с течение на времето (спелеоморфология), историята им и формите на живот които ги обитават. Спелеологията комбинира знания от други науки като химия, биология, геология, физика, метеорология и картография за да представи пещерите като сложни развиващи се системи.
В България понякога термина «спелеология» се използва не за науката изучаваща пещерите, а за вид спортен туризъм свързан с посещаването на пещери. В английския език тези две понятия са строго разделени: научна спелеология - speleology, спортна спелеология - caving. Спортната и научната спелеология често са свързани по между си, когато се правят научни изследвания на място.

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер