• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Новини и събития
Новини


Експедиция „ ПЛАТО СТРАЖАТА” 15-24.06.2012

Експедиция „ПЛАТО СТРАЖАТА” 15-24.06.2012

Участници:

  1. р. Росен Терзиев - „Саламандър” Стара Загора, „Стринава” Дряново
  2. т.р. Иван Аврамов - „Саламандър”Стара Загора
  3. Снежана Терзиева -„Саламандър” Стара Загора, „Стринава” Дряново
Продължение...
 
 

Експедиция "Плато Стражата" 2012г.

 

Покана към клубовете за участие в експедиция


“ПЛАТО СТРАЖАТА 2012.”

с. Здравковец - общ. Габрово
15-24.06.2012.

Основни цели:
- Проучване и картиране в нови части в пещерата „Мачанов трап”
- Проучване в пещерите „Лисичи Трап” , „Фърфула” и новооткритата пещера в местността ,, Трапища” .
- Изкопни дейности в пещара ,, Луюв пропаст” Целта е да се свърже с новите части на „ Мачанов трап ” .
- Обходи по райони и изкопни дейности в перспективни обекти .Време и място на експедицията.
Експедицията ще бъде проведена в периода 15- 24.06.2012 г. - 10дни. Организатор на проявата е СК”Саламандър”-Стара Загора. Експедиционният палатков лагер ще бъде на поляната в дясно от пътя преди езерото „ Беляковец”- с.Здравковец. GPS координатите на лагера са следните N 42 ° 57’ 53.64”, E 25 °13’ 30.30”

Необходими съоръжения:
- Бивачен инвентар - шалте, спален чувал,палатка,канче, прибори.
- Лична екипировка за пропастни пещери.


Превоза на терен, инвентара необходим за екипиране на пропастите, консумативите и храната на участниците е осигурена от организаторите . Транспорта до село Здравковец е за сметка на участниците.

Условия за участие:
-Да са завършили курс Пещерняк.
-Да владеят ТЕВ.
-Да умеят да картират. ( не е задължително ако могат да копаят )
-Да представят актуална застрахователна полица или планинска застраховка с минимално покритие 1000лв.със срок най-малко до последния ден на проявата 24.06.2012 и медицинско свидетелство.
-Да заявят участие: писмено по приложения образец на Иван Аврамов // или по тел. на Росен Терзиев - Роко 0878 447244

*Срок за заявка - участие до 10.06.2012!.

Главен ръководител – Росен Терзиев
Технически ръководител – Иван Аврамов

З А Я В К А
за участие в експедиция „ПЛАТО СТРАЖАТА”– юни 2012 г.

Съгласен съм с условията за участие и заявявам своето участие в експедицията.

Долуподписаният ............................................................................................
(име, презиме, фамилия )

от ПК” .......................................................”, гр. .................................................. Желая да участвам в експедиция „ПЛАТО СТРАЖАТА2012” от ………… до ……….. (дата) …………(бр. дни)

Декларирам, че отговарям на изискванията и мога да извършвам

 

Общо събрание на СК"Саламандър"

На 07.04.2012 г. (събота), от 10:00 часа, в ТД”Сърнена гора” бе проведено общо събрание на Спелео клуб „Саламандър”.

Дневен ред на събранието:

Отчет на Управителния съвет на СК“Саламандър”
Отчет на Контролният съвет на СК“Саламандър”
Избор на Председател
Избор на Управителен съвет
Избор на Контролен съвет
Други

По т. 3 Избор на Председател на клуба бе преизбран Велко Михайлов Велев за председател на СК „Саламандър”

По т. 4 Избор на Управителен съвет за членове на УС бяха избрани Минчо Желев, Иван Аврамов и Димитър Нейчев

По т. 5 Избор на Контролен съвет за членове на контролния съвет бяха избрани Венета Гинева, Любомир Янков и Яни Боцановски

По т. 6 Други Бяха обсъдени различни организационни въпроси.

 

Презентация за прилепите

Заповядайте на презентация на тема прилепите

на 7 март, сряда, 19:30 часа в залата на Туристическо дружество "Сърнена гора" - Стара Загора (ул. "Цар Симеон Велики" 62).

Продължение...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер