• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Новини и събития Най-новото Общо събрание на СК"Саламандър"

Общо събрание на СК"Саламандър"

На 07.04.2012 г. (събота), от 10:00 часа, в ТД”Сърнена гора” бе проведено общо събрание на Спелео клуб „Саламандър”.

Дневен ред на събранието:

Отчет на Управителния съвет на СК“Саламандър”
Отчет на Контролният съвет на СК“Саламандър”
Избор на Председател
Избор на Управителен съвет
Избор на Контролен съвет
Други

По т. 3 Избор на Председател на клуба бе преизбран Велко Михайлов Велев за председател на СК „Саламандър”

По т. 4 Избор на Управителен съвет за членове на УС бяха избрани Минчо Желев, Иван Аврамов и Димитър Нейчев

По т. 5 Избор на Контролен съвет за членове на контролния съвет бяха избрани Венета Гинева, Любомир Янков и Яни Боцановски

По т. 6 Други Бяха обсъдени различни организационни въпроси.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер