• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Новини и събития Преминали събития Доклад за експедиция – Плато „Стражата” 03 -12.06.2011

Доклад за експедиция – Плато „Стражата” 03 -12.06.2011

В експедицията взеха участие общо 38 човека, членове на 14 пещерни клуба от цялата страна.

Резултати от експедицията:

Експедицията започна на 3.06.2011 с изграждането на палатковия лагер в близост до с. Здравковец.

I. Работа в пещера „Мачанов трап”:

Първите групи влезнаха за работа в пещера „Мачанов Трап” на 4.06.11. Изградиха подземен лагер в дънните части и окабелиха пещерата до лагера, с цел улесняване работата на дъното.

1. Картирани са 742 м. в новите части с денивелация -181м.

 

2. Измерени бяха два полигона за привързване на новата картировка към старите части и към картираното от последната експедиция, като пещерата достигна 3155 м. дължина и Денивилация +9 -189, обща денивилация 198м.

3. Бяха открити нови части в „Мачанов трап”след ‘’Великденската зала’’на кота -180м. е изкачен водопад 12м. от където се откриха нови части на пещерата. Последва меандър с приблизителна дължина 50 м. и денивелация +10 м. , а от там се влезе в голяма зала, широка около 10 м. с нов водопад, на който не се вижда от къде пада водата ,не се вижда и тавана на залата.

II. Работа в други периспективни обекти. Част от групите работиха усилено по разширяването на тесняците с цел продължения в „Лисичи Трап” и „Фърфула”. За съжаление труда им не се увенча с успех,но надежди за продължение има!

III. Повърхностната работа, при кято бяха открити и отворени четири нови пещери

1. Едната стеснява и трябва да продължи работата по нея. Дължината и достигна около 20 м. при денивелация -3 м.

2. Втората представлява голям блокаж около -15м. на дъното от който се чува течаща река. Блокажа е опасен!!!

3. Третата е ‘’Горунов пролаз’’ 62м. -13м.

4. Четвъртата е ‘’Тривходовата’’ 51м. -2м.

IV. Картиране. По време на експедицията бяха картирани изцяло три нови пещери:

1. Фърфула -72м. денивелация и обща дължина 266м.

2. Тривходовата -2м. денивелация и обща дължина 51.м.

3. Горунов пролаз -13…м. денивелация и обща дължина 62м.

Като цяло по време на експедицията са картирани общо 1121м. в четири пещери.

V. Направени са обходи на местности, за които няма информация. Локализирани са нови перспективни обекти и са снети координатите им.

VI. Взети са биологични проби от растение от вътрешността на една от пещерите, проби от няколко вида троглобионти, проби от миниатюрни водни охлюви – вероятно нови видове за науката – в момента се изследват.

VII. Направена е оценка на екологичното състояние на повърхностния и подземния карст в района от който ще се изготви доклад.

Цели на следващите експедиции на платото:

1. Продължаване на работата по картирането и проучването на „Мачанов трап” до приключването и.

2. Изкачването на новия водопад и нова перспективна камина, която може да ни отведе в нови части.

3. Продължаване на разширяването на тесняците в „Лисичи трап” и „Фърфула”.

4. Продължаване на повърхностната работа по платото – обходи, разкопаване на въртопи и др.

5. Продължаване на работата в известните до момента пещери на платото.

Клубовете – СК „Саламандър” и ПК „Стринава” Благодарят на всички взели участие в експедицията.

Надяваме се за в бъдеще да се включват все повече пещерняци и спелеолози с цел изследването и проучването на подземния и повърхностния карст на платото.

Списък на участниците в експедицията:

1. Велко Велев – СК „Саламандър”

2. Таньо Марков – СК „Саламандър”

3. Минчо Желев – СК „Саламандър”

4. Жанет Стойкова – СК „Саламандър”

5. Димитър Димитров – СК „Саламандър”

6. Любомир Янков – СК „Саламандър”

7. Боян Баев – СК „Саламандър”

8. Яни Боцановски – СК „Саламандър”

9. Зорница Атанасова – СК „Саламандър”

10. Павел Гогов – СК „Саламандър”

11. Иван Аврамов – СК „Саламандър”

12. Снежана Александрова – СК „Саламандър”

13. Росен Терзиев – ПК „Стринава”

14. Венци Панев – ПК „Стринава”

15. Иван Иванов – ПК „Стринава”

16. Тодор Иванов – ПК „Стринава”

17. Росина Василешка – ПК „Орлово гнездо”

18. Кемал Рамадан – ПК „Орлово гнездо”

19. Анатоли Джурмански – ПК „Орлово гнездо”

20. Явор Бойчев – ПК „Орлово гнездо”

21. Димо Димов – ПК „Орлово гнездо”

22. Георги Стайчев – ПК „Ъндърграунд”

23. Васил Ангелов – ПК „Ъндърграунд”

24. Румяна Йотова – ПКСУ „София”

25. Венцислав Георгиев – ПКСУ „София”

26. Златинка Борисова – СПК „Прилеп – 1962”

27. Цветан Благоев – СПК „Прилеп – 1962”

28. Пламен Генчев – СК „Орловец екстремум”

29. Иван Ганев – СК „Орловец екстремум”

30. Антон Генков – ПК „Черни връх”

31. Владимир Душков – ПК „Черни връх”

32. Диан Динев – „Д4”

33. Ана Тодорова – „Д4”

34. Мирослав Минков – ПК „Витен”

35. Михаил Хаджитодоров – ПК „Хеликтит”

36. Борислав Борисов – ПК „Пълдин”

37. Желязко Железчев – ПК „Непиаст”

38. Росен Милков – ПК „Протей”

 

 

Изготвили доклада:

Росен Терзиев – ПК „Стринава”

Иван Аврамов – СК „Саламандър”

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер